Oplysninger om ZuluGuard™

Hvad er ZuluGuard™?

Det er simpelt - ZuluGuard™ er dit sikkerhedsnet , når du handler hos ZuluTrade!

ZuluGuard™ er udviklet til at beskytte din egenkapital ved altid at overvåge din konto, sikre dit overskud og minimere eventuelle tab! *

Hvorfor bør jeg have et sikkerhedsnet?

Selv om de flestet tradere normalt leverer konsekvente og rentable strategier, kan selv de bedste af dem ind imellem tage fejl! Hvis det sker, vi vil gerne have, at du er i stand til at sikre dine realiserede overskud og minimere potentielle tab - og netop dette, kan ZuluGuard™ gøre for dig.

ZuluGuard™ vil automatisk overvåge din konto og resultaterne fra ​​hver trader for dig, hvert sekund, selv når du ikke er online! Hvis ZuluGuard™ registrerer eventuelle væsentlige ændringer i en traders resultater, bliver det aktiveret og beskytter din konto .

Alt du skal gøre er at indstille din egen risikokvote, de nøjagtige parametre for hvor meget eksponering, du ønsker at tillade på din konto, før ZuluGuard™ aktiveres!

Hvordan virker ZuluGuard™?

ZuluGuard™ overvåger tre forskellige handelsaspekter hos en trader på din konto på de niveauer, der er fastsat af dig!

Eksempel: Hvis du indstiller kapitalbeskyttelse til $500, aktiveres ZuluGuard™, hvis en rrader er ved at miste $500 på din konto. Bemærk her, at der også kan forekomme tab hos tradere, der samlet set giver et overskud. Hvis traderen i det samme eksempel har lukkede handler, der har en PnL på $2.000 på din konto, og hans næste handel har flydende tab på -$500, aktiveres ZuluGuard™ og og sikre et overskud på $1.500! Din egenkapital vil såleds altid være overvåget og beskyttet!

  • ZuluGuard Take Profit

   Du skal blot fortælle ZuluGuard det penge beløb, du ønsker at sikre! Når dette overskud er nået, aktiveres ZuluGuard™!

   Eksempel: Du sætter ZuluGuard Capital Protection til $ 1500 og Take Profit til $800. Hvis traderen har en samlet PnL (samlet PnL = realiseret + flydende), der når din Take Profit-værdi, vil ZuluGuard træde til, lukke alle handler og deaktivere traderen, hvorved du sikrer din fortjeneste på $ 800. Bemærk: Du vil til enhver tid være i stand til at genaktivere traderen ved at indstille ZuluGuard på din konto .

  • Kapitalbeskyttelse

   Du skal blot fortælle ZuluGuard™ ,hvor meget du maksimalt har råd til at tabe hos en trader - hvis dette beløb nås, aktivereres ZuluGuard™t!

  • Meddelelse om kapitalbeskyttelse

   Få besked når din brugte kapital (realiseret plus flydende PnL) når en bestemt procentdel af det kapitalbeskyttelsesbeløb, du har angivet for denne trader.

   Eksempel: Du sætter ZuluGuard Capital Protection til $ 1500, og du sætter underretningsindstillingen til 50 %. Hvis den anvendte kapital hos din Trader når 50 % (- $750) af det Capital Protection-beløb, du har angivet ($ 1500), vil du modtage en e-mail, der beder dig om nøje at overvåge din konto og ZuluGuard-indstillingerne for denne trader.

  Du kan læse mere om kapitalbeskyttelse her .

Så præcist hvordan beskytter ZuluGuard™ min konto?

Når ZuluGuard™ registrerer, at dine kvoter er overskredet, udfører det handlinger i henhold til dine behov. Så du indstiller ZuluGuard™ til at gøre det, du vil, og når du ønsker det.

 • Luk alle traderes handler

  ZuluGuard™ lukker alle aktuelt åbne handler hos traderen på din konto.

 • Deaktiver traderen

  ZuluGuard™ deaktiverer traderen, så han ikke kan åbne nogen nye handler på din konto.

Lyder nyttigt! Hvordan indstiller jeg ZuluGuard™?

Det er meget nemt at indstille ZuluGuard™ !

Du kan aktivere og tilpasse ZuluGuard™ enten fra dit instrumentpanel eller fra fanen Indstillinger .

Du skal blot klikke på skjoldet og gennemgå/ændre dine ZuluGuard™-indstillinger til hver af dine tradere.

Det grå ZuluGuard™-skjold angiver, at du endnu ikke har indstillet nogen ZuluGuard™-beskyttelse for denne trader. Det orange ZuluGuard™-skjold angiver, at du er beskyttet af ZuluGuard™!

* Vigtigt ansvarsfraskrivelse: På flygtige markeder, eller markeder i hurtig bevægelse, vil ZuluGuards lukkesignaler blive fyldt til den gældende markedspris, som kan være meget forskellig fra den ønskede pris. På grund af dette kan der pådrages betydelige tab, som ZuluGuard ikke altid har mulighed at yde den ønskede beskyttelse mod.