Sidst opdateret den

Der er ikke muligt at foretage et vellykket indgreb i hvert enkelt tilfælde på grund af faktorer, som er uden for ZuluTrades kontrol. På trods af dette, har ZuluTrade tilføjet funktionen Overvåg min konto for konstant at forbedre brugeroplevelsen og udjævne handelsresultater.

Denne funktion akiveres i følgende tilfælde

Sag 1 - Signal providerens lukkesignal lukkede ikke handlen på din konto

 1. Handlen er åben på din konto og på signal providerens konto
 2. Signal provideren sender afslutningssignal
 3. Afslutningssignalet kan ikke afsluttet handlen på din konto
 4. Funktionen Overvåg min konto forsøger at afslutte handlen

Begrundelse for at afslutte handlen

Da din signal provider har besluttet at afslutte handlen, vil ZuluTrade, for at beskytte din konto, forsøge at afslutte handlen samtidig med provideren, da dette vil give det samme resultat med minimal afvigelse.

Almindelige årsager

Forbindelsesproblemer

Sag 2 - Handlen blev ikke lukket af Stop/begæns tab, da Stop/begræns tab er fastsat til 0 på din konto

 1. Handlen er åben på din konto og på signal providerens konto
 2. Handlen afsluttes på din signal providers konto ved aktivering afStop/Limit
 3. Handlen forbliver åben på din konto, da der ikke var nogen Stop/Limit eller Stop/Limit var sat til nul
 4. Funktionen Overvåg min konto forsøger at afslutte handlen

Begrundelse for at afslutte handlen

Hvis signalet provideren havde sat en Stop/ Grænse for en handel og handlen blev afsluttet af denne Stop/Limit og der ikke var fastsat nogen Stop/Limit på din konto, kan dette være tegn på en teknisk fejl eller forbindelsesproblem. For at beskytte din konto vil ZuluTrade forsøge på at afslutte handlen samtidig med provideren, da dette vil give det samme resultat med minimal skridning.

Almindelige årsager

Forbindelsesproblemer

Sag 3 - Handlen blev ikke lukket af Stop/begræns tab selvom Stop/Limit-værdierne på din konto var de samme som signal providerens

 1. Handlen er åben på din konto og på signal providerens konto
 2. Handlen afsluttes på din signal providers konto ved aktivering afStop/Limit
 3. Handlen forbliver åben på din konto, selvom du har de samme Stop-/Limit-vaerdier som signal provideren.
 4. Funktionen Overvåg min konto forsøger at afslutte handlen

Begrundelse for at afslutte handlen

Da handlen blev afsluttet af signal provideren ved Stop/Limit, men ikke på din konto selvom Stop/Limit er den samme, vil ZuluTrade forsøge at afslutte handlen samtidig med provideren, da dette vil give det samme resultat med minimal skridning.

Almindelige årsager

Forskellige satser fra din broker og signal providerens broker - så Stop/Limitn blev nået på den ene konto, men ikke på den anden

Sag 4 - Stop/Limit-opdateringen blev afvist af din broker på grund af nærhed til markedskurs

 1. Handlen er åben på din konto og på signal providerens konto
 2. Signal provideren opdaterer Stop-/Limit-værdier
 3. Din broker afviser opdateringen på grund af nærheden til den nuværende markedskurs
 4. Funktionen Overvåg min konto forsøger at afslutte handlen

Begrundelse for at afslutte handlen

Da handlens Stop-/Limit-værdi blev opdateret af signal provideren men afvist af din broker, vil ZuluTrade forsøge at lukke handlen, forudsat at din brokers aktuelle sats er inden for 10 pips for afvist Stop-/Limit-opdatering, da det vil give det samme resultat med minimal skridning, som hvis handlen blev lukket med Stop/Limit hit

Almindelige årsager

Nærhed til markedsrente, som leveres af din broker

Sag 5 - Signal provideren annullerer en ventende ordre, der er allerede åbnet til markedskursen, på din konto

 1. Afventende ordre er placeret på din konto fra signal provideren
 2. Afventende ordre er åbnet på markedet på din konto, men ikke på signal providerens konto
 3. Signal provideren beslutter sig for at annullere Afventende ordre på sin konto
 4. Funktionen Overvåg min konto forsøger at afslutte handlen

Begrundelse for at afslutte handlen

Hvis signalet provideren annullerer en afventende ordre, vil han ikke have nogen kontrol over den afventende ordre, da denne nu eksekveres som en handel på din konto. Af denne grund vil ZuluTrade vil forsøge at afslutte handlen, så den ikke efterlades eksponeret på markedet, fordi signal provideren ikke kan overvåge den..

Almindelige årsager

Forskellige broker-satser

Sag 6 - Afventende ordrer åbnes og lukkes ved markedskurs på signal providerens konto, men åbnede ikke ved markedskursen på din konto

 1. Afventende ordre er placeret på din konto fra signal provideren
 2. Den afventende ordre åbnes til markedskurs på signal providerens konto, men ikke på din konto
 3. Handlen lukkes på din signal providers konto med Stop/begræns tab
 4. Odren afventer stadig på din konto
 5. Min kontoovervågning annullerer den afvente rordre

Begrundelsen for at annullere den afventende ordre

Hvis signal providerens afventende ordre åbnes til markedskurs, og derefter lukker på grund af Stop/begræns tab, har signal provideren ingen kontrol over den afventende ordre på din konto. Af denne grund vil ZuluTrade forsøge at annullereden afventende ordre for at undgå at den åbne til markedskurs, hvor den er eksponeret og ikke overvåges af signal provideren.

Almindelige årsager

Forskellige broker-satser