Forex Capital Protection - ZuluGuard™

Sådan fungerer kapitalbeskyttelse

ZuluGuard™ er et meget avanceret beskyttelsessytem, der,sporer mønstre af uønsket adfærd fra tradere du følger, og lader dig vælge hvilke handlinger der skal tages for at beskytte din investerede kapital.

Et eksempel på uønsket adfærd er, når traderens resultater forringes, og dette påvirker PnL på din konto.

Derfor vil ZuluGuard™ konstant overvåge traderens resultater og tilbyder en efterfølgende beskyttelse af dine midler ved at sikre overskud og minimere tab til det beløb, du har angivet på din kontos basisvaluta.

Så når de oplevede tab overskrider din foruddefinerede værdi, vil ZuluGuard™ træde til og beskytte din konto. Bemærk venligst, at ZuluGuard™ overvåger realiserede og urealiserede handler, er så åbne handler tages i betragtning. Det betyder, at traderen kan være rentabelt generelt, og ZuluGuard™ kan tage handling, når overskuddet bliver reduceret! *

Et eksempel

Et detaljeret eksempel er anført nedenfor, forudsat at du har indstillet Kapitalbeskyttelse til på $1000 og kun én handel er åben ad gangen.

Handelsnr. Max DD ($), mens handel er åben Endelig PnL ($) for handlen Akkumuleret PnL ($) for trader på din konto ZuluGuard™ Kapitalbeskyttelse Worst-Case (endelig) PNL fra denne trader, hvis ZuluGuard™ træder til handling! 1
0 n/a n/a n/a 1000 - 1000
1 -500 -500 -500 1000 -1000
2 -100 1900 1400 1000 400
3 -400 1300 2700 1000 1700
4 -700 -7002 2000 1000 1700
5 -300 -3003 1700 1000 1700

Siden handel nr. 5 har der været et tab på - $ 1000 (- 700$ fra slut PnL for handel nr. 4 og -300$ fra variable positioner i positioner i handel nr. 5) er dit kapitalbeskyttelsesniveau på $ 1000 er nået, og ZuluGuard™ vil skride til handling!

Så den endelige PnL vil du stå tilbage med fra denne trader er den tidligere Worst-Case (endelig) PnL på $1700

Noter

  1. Worst-Case (endelig) PNL repræsenterer endelige pengebeløb (PnL) din konto vil stå tilbage med fra denne trader, forudsat at ZuluGuard™ vil træffe foranstaltninger i fremtiden.
  2. Hvis du kombinerer den endelige PNL for handel nr. 1 og nr. 4, overskrider den kapitalbeskyttelses tærsklen på 1000. Men da der er blevet realiseret profit mellem disse handler, har tabene fra denne trader ikke oversteget 1000 på dette punkt.
  3. Forudsat du har valgt ZuluGuard™-handlingen "Luk alle traderens handler".

Så ZuluGuard™ vil registrere,hvornår traderens resultater er forringet, og på det tidspunkt, hvor tabene når dit foruddefinerede beløb, vil det tage skridt til at beskytte din konto mod yderligere tab.

Sådan ændrer du din kapitalbeskyttelse

Vær opmærksom på, at ZuluGuard™ tager hensyn til traderens resultater fra det øjeblik du aktiverer Kapitalbeskyttelsesfunktionen og fremefter. Du kan omjustere kapitalbeskyttelsesbeløbet iht. dine krav, hvilket giver mulighed for større eller mindre kapitaleksponering fra hver trader, alt efter hvordan du vurderer dennes præstation.

Indstilling værdien til 0, vil deaktivere denne funktion.

* Vigtigt ansvarsfraskrivelse: På flygtige markeder, eller markeder i hurtig bevægelse, vil ZuluGuards lukkesignaler blive fyldt til den gældende markedspris, som kan være meget forskellig fra den ønskede pris. På grund af dette kan der pådrages betydelige tab, som ZuluGuard ikke altid har mulighed at yde den ønskede beskyttelse mod.