Sidst opdateret den

Undgå hedging

Undgå hedging er standard og den anbefalede indstilling til de ZuluTrade broker-konti, der ikke understøtter den almindelige ZuluTrade-handelstilstand, som er ticket-baseret handel.

I ticket-baseret handel foretages sammenhængen mellem nye ordrer og eksisterende åbne positioner ved hjælp af specifikke ordre-tickets i modsætning til systemer, der ikke er baseret på tickets, hvor de placerede ordrer er forbundet med instrumentet. Trods forskelle mellem de to tilstande, understøtter ZuluTrade eksekveringen af enhver ordre på en måde, så de samlede resultater og PnL vil være de samme uanset handelstypen.

Når denne indstilling er aktiveret, vil ZuluTrade fravælge alle indgående ordrer, der ville hedge eksisterende markedspositioner og fastholde din kontos handelsstatus i en mere omfattende og ligetil tilstand, hvilket anbefales til de mindre avancerede brugere. Hvis du beslutter dig for at deaktivere funktionen, skal du være opmærksom på, at følgende tilfælde kan opstå:

Sag 1 - Utilstrækkelig disponibel margen til at administrere din konto

Alle handlinger, der eksekveres på din konto, er en ordre. Når brugeren forsøger at afslutte en åben position i systemer, der ikke er baseret på tickets, afgiver ZuluTrade en ordre på samme lotstørrelse og med den modsatte retning. Da kræver en margen for at kunne eksekveres af din broker, skal du være meget forsigtig at have tilstrækkelig margen på din konto på alle tidspunkter, således at alle ordrer (købe, sælge eller afslutte) kan eksekveres.

Ved at vælge funktionen Undgå hedging behøver du ikke yderligere margen til at eksekvere ordrer om afslutning af handler på ZuluTrade.

Sag 2 - Modstridende strategier

ZuluTrades signal providere opererer i ticket-baseret handel. Så hvis du lader din konto modtage ordrer fra den modsatte retning for de samme valutapar, skal du være opmærksom på, at modstridende strategier kan påvirke din konto, da signaler fra den samme eller forskellige signal providere kan modvirke hinanden.

Ved at vælge funktionen Undgå hedging, vil handler, der vil medføre hedging, blive undgået, og det vil blive lettere at sammenligne din handelsstatus mellem din ZuluTrade-konto og din broker.

Sag 3 - Forskellige repræsentationer mellem din handelsstatus på ZuluTrade og på din Broker

Hvis du har en åben handel på din konto, og du derefter modtager en ordre på samme lotstørrelse i den modsatte retning, vil dette blive oversat som en afslutteordre i din broker-konto, men begge handler vises som åbne på din ZuluTrade-konto. Så selv om eksekveringn af alle handler og realiserede PnL for disse handler vil være identiske, vil visningen variere mellem din Broker og dine ZuluTrade-konti.

Ved at vælge funktionen Undgå hedging, vil handler, der vil medføre hedging, blive undgået, og det vil blive lettere at sammenligne din handelsstatus mellem din ZuluTrade-konto og din broker.