Vores fortrolighedspolitik

Personlige oplysninger

Når du ansøger om eller opretholder en ZuluTrade demo- eller live-konto, indsamler vi personlige oplysninger om dig til erhvervsmæssige formål, for at evaluere dine finansielle behov, for at behandle dine anmodninger og transaktioner, for at informere dig om produkter og tjenester, der kan være af interesse for dig, samt for at levere kundeservice. Sådanne oplysninger kan omfatte:

  • Ansøgningsinformation - Oplysninger, som du giver os på ansøgninger og andre formularer: dit navn, adresse, fødselsdato, CPR-nummer, stilling, aktiver og indkomst.
  • Transaktionsinformation - Oplysninger om dine transaktioner med os eller vores partnerselskaber, samt oplysninger om vores kommunikation med dig. Eksempler: saldo på dine konti, handelsaktivitet, dine henvendelser og vores svar.
  • Godkendelsesinformation - Oplysninger, der nødvendige for at bekræfte din identitet, såsom et pas eller kørekort. Eksempler: baggrundsoplysninger om dig, vi modtager fra offentlige registre eller fra andre enheder, som ikke er tilknyttet ZuluTrade. USA Patriot Act kræver, at vi indsamler oplysninger og træffe de nødvendige foranstaltninger for at bekræfte din identitet.

Cookies

Cookies er små filer, der indeholder oplysninger osom en webside bruger til at spore sine besøgende. ZuluTrade kan indstille og få adgang til ZuluTrade-cookies på din computer, så vi kan se, hvilke reklamer og kampagner fører brugere til vores webside. ZuluTrade eller nogen af deres afdelinger kan anvende cookies i forbindelse med ZuluTrades produkter og tjenester og til at spore dine aktiviteter på vores websider. De oplysninger, der indsamles og udveksles, er anonyme og er ikke personligt identificerbare.

Sikkerhedsteknologi

ZuluTrade bruger Secure Socket Layer (SSL) krypteringsteknologi til at beskytte de oplysninger, du indsender. Denne teknologi beskytter brugernes oplysninger mod at blive opfanget af andre end ZuluTrade under transmissionen. Vi arbejder hårdt for at sikre, at vores websidser er sikre, og at de opfylder industriens standarder. Vi bruger også yderligere sikkerhedsforanstaltninger: firewalls, godkendelsessystemer (f.eks, adgangskoder og personlige identifikationsnumre) og adgangskontrolmekanismer til at kontrollere uautoriseret adgang til systemer og data.

Deling af oplysninger med vores partnerselskaber

I det omfang, der tillades i henhold til gældende lov, kan vi dele de personlige oplysninger, der er beskrevet ovenfor, med vores affiliates til forretningsmæssige formål; såsom servicering af kundekonti og informere kunder om nye produkter og tjenester. Vores partnere kan omfatte selskaber, der kontrolleres eller ejes af ZuluTrade, såvel som virksomheder, der har en ejerandel i vores virksomhed. De oplysninger, vi deler med partnerselskaber kan omfatte alle de oplysninger, der er beskrevet ovenfor: dit navn, adresse, kontooplysninger osv. Vores partnere holder dine oplysninger fortorlige i samme omfang, som ZuluTrade er i overensstemmelse med denne politik.

Deling af oplysninger med tredjemand

Med undtagelse af de formål, der er beskrevet i nærværende politik, videregiver ZuluTrade ikke ersonlige oplysninger til tredjemand. Tredjepartsoplysninger kan omfatte: udveksling af sådanne oplysninger med ikke-tilknyttede virksomheder, der udfører support til din konto eller forenkler dine transaktioner med ZuluTrade, herunder dem, der giver professionel, juridisk eller regnskabsmæssig rådgivning til ZuluTrade. Ikke-tilsknyttede virksomheder, der bistår ZuluTrade med at yde tjenester til dig, anmodes om at opretholde fortroligheden af ​​disse oplysninger i det omfang, de modtager dem, samt kun at anvende dine personlige oplysninger i forbindelse med leveringen af sådanne tjenester og kun til de formål, som ZuluTrade dikterer. Vi kan også videregive dine personlige oplysninger til tredjepart for at opfylde dine anvisninger eller i henhold til dit udtrykkelige samtykke. ZuluTrade vil ikke sælge dine personlige oplysninger.

Oplysning til myndigheder

Under visse omstændigheder kan ZuluTrade udlevere dine personlige oplysninger til tredjepart som tilladt af, eller for at overholde gældende love og regler. ZuluTrade kan videregive personlige oplysninger for at samarbejde med regulerende myndigheder, retshåndhævende myndigheder, for at efterkomme vidnestævninger eller andre officielle anmodninger, og efter behov for at beskytte ZuluTrades rettigheder eller ejendom. Med undtagelse, af hvad der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik, vil dine personlige oplysninger ikke blive brugt til andre formål, medmindre vi udtrykkeligt beskriver på hvilken måde disse oplysninger vil blive anvendt på det tidspunkt, du oplyser dem til os, eller vi får din tilladelse.

Fravalg

Du er ikke forpligtet til at levere nogen af ​​de personlige oplysninger, vi forlanger. Men hvis du ikke udleverer dem, kan det medføre, at vi ikke er i stand til at åbne eller vedligeholde din konto eller for at levere tjenester til dig. Mens vi gør alt for at sikre, at alle oplysninger vi har om dig er korrekte, fuldstændige og opdaterede, kan du hjælpe os betydeligt i denne henseende ved straks underrette os, hvis der forekommer nogen ændringer i dine personlige oplysninger. Hvis du ikke ønsker at dine personlige oplysninger videregives til tredjemand som beskrevet i denne politik, bedes du kontakte os via e-mail .